Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 1

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)

Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 1

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)

Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 2

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)

Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 2

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)

Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 3

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)

Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 3

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)

Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 4

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)

Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 4

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)

Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 5

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)

Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 5

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)