Yu zuan Zhou yi zhe zhong (御纂周易折中); 1

Li, Guangdi, 1642-1718 (李光地, 1642-1718)

Yu zuan Zhou yi zhe zhong (御纂周易折中); 2

Li, Guangdi, 1642-1718 (李光地, 1642-1718)