Yu zhuan Zi zhi tong jian gang mu san bian (御撰資治通鑑綱目三編)

Zhang, Tingyu, 1672-1755 (張廷玉)