Guo chao er shi si jia wen chao (國朝二十四家文鈔)

Xu, Peiran, Qing, fl. 1796 (徐裴然, fl. 1796)