Huang chao ji qi yue wu lu (皇朝祭器樂舞錄)

Yan, Shusen, 1814-1876 (嚴樹森); Xu, Changda (徐暢達)