Chu xue ji (初學記); 1

Xu, Jian (徐堅); Chen, Dake, js 1571 (陳大科)

Chu xue ji (初學記); 2

Xu, Jian (徐堅); Chen, Dake, js 1571 (陳大科)

Chu xue ji (初學記); 3

Xu, Jian (徐堅); Chen, Dake, js 1571 (陳大科)