Shi san jing ji zi mo ben (十三經集字摹本)

Peng, Yuwen (彭玉雯)