Shan tang si kao (山堂肆考); 1

Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼); Zhang Youxue (張幼學)

Shan tang si kao (山堂肆考); 2

Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼); Zhang Youxue (張幼學)

Shan tang si kao (山堂肆考); 3

Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼); Zhang Youxue (張幼學)

Shan tang si kao (山堂肆考); 4

Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼); Zhang Youxue (張幼學)

Shan tang si kao (山堂肆考); 5

Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼); Zhang Youxue (張幼學)