Yun zhan ji cheng (雲棧紀程)

Zhang, Bangshen, Qing, 1737-1804 (張邦伸, 1737-1804)