Kangxi zi dian (康熙字典); 1

Zhang, Yushu, 1642 1711 (張玉書)

Kangxi zi dian (康熙字典); 2

Zhang, Yushu, 1642 1711 (張玉書)

Kangxi zi dian (康熙字典); 3

Zhang, Yushu, 1642 1711 (張玉書)

Kangxi zi dian (康熙字典); 4

Zhang, Yushu, 1642 1711 (張玉書)

Kangxi zi dian (康熙字典); 5

Zhang, Yushu, 1642 1711 (張玉書)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 1

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 2

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 3

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 4

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 5

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)