Wu zhen pian dan zhu - BSB Cod.sin. 131 (悟真篇丹註)

Zhang, Boduan, Song (張伯端)