Shang you lu (尚友錄); 1

Liao, Yongxian (廖用賢); Zhang, Bocong (張伯琮)

Shang you lu (尚友錄); 2

Liao, Yongxian (廖用賢); Zhang, Bocong (張伯琮)