Shan hai jing jian shu (山海經箋疏)

Guo, Pu (郭璞); Hao, Yixing (郝懿行)