Kokon ruiku (古今類句); 1

Yamamoto, Shunshō (山本春正)

Kokon ruiku (古今類句); 2

Yamamoto, Shunshō (山本春正)