Shang shu xiang jie (尚書詳解)

Chen, Jing, Song, jin shi 119? (陳經, jin shi 119?)