Fu wen tang gang jian yi zhi lu (富文堂綱鑑易知錄); 1

Wu, Chengquan, um 1695-1711 (吳乘權)

Fu wen tang gang jian yi zhi lu (富文堂綱鑑易知錄); 2

Wu, Chengquan, um 1695-1711 (吳乘權)

Fu wen tang gang jian yi zhi lu (富文堂綱鑑易知錄); 3

Wu, Chengquan, um 1695-1711 (吳乘權)