Gojūsantsugi meisho zue (五十三次名所図會)

Andō, Hiroshige (安藤広重)

Sōhitsu gafu (草筆画譜)

Andō, Hiroshige (安藤広重)

San-kai shokoku meisho-e (山海諸国名所絵)

Andō, Hiroshige (安藤広重)