Zhuan zi hui (篆字彙); 1

Tong, Shinan (佟世男)

Zhuan zi hui (篆字彙); 1

Tong, Shinan (佟世男); Hu, Zhengzong; Fang, Zhengxiu (方正琇仝參)

Zi hui (字彙); 1

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

Zi hui (字彙); 1

Mei, Yingzuo, um 1570 1615 (梅膺祚); Han, Tan, 1637 1704 (韓菼)

Zi hui (字彙); 1

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

Zhuan zi hui (篆字彙); 2

Tong, Shinan (佟世男)

Zhuan zi hui (篆字彙); 2

Tong, Shinan (佟世男); Hu, Zhengzong; Fang, Zhengxiu (方正琇仝參)

Zi hui (字彙); 2

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

Zi hui (字彙); 2

Mei, Yingzuo, um 1570 1615 (梅膺祚); Han, Tan, 1637 1704 (韓菼)

Zi hui (字彙); 3

Mei, Yingzuo, um 1570 1615 (梅膺祚); Han, Tan, 1637 1704 (韓菼)