Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 1

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)

Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 2

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)