Jiang hu fen yun chou shi quan shu (江湖分韻酬世全書)

Yao, Shimian, Qing (姚時勉)