Qing wen qi meng (清文啟蒙); 1

Shouping (壽平)

Qing wen qi meng (清文啟蒙); 2

Shouping (壽平)

Qing wen qi meng (清文啟蒙); 3

Shouping (壽平)

Qing wen qi meng (清文啟蒙); 4

Shouping (壽平)