Si shu tong zheng (四書通證)

Zhang Cunzhong; Nalan, Xingde (納蘭 成德)