Tang shi san bai shou zhu shi (唐詩三百首註釋)

Sun, Zhu, 1711-1778 (孫洙)