Xin ji qian zi wen zi hui (新輯千字文字彙)

Zhou, Shifu (周實夫)