Shinano chimei kō (信濃地名考)

Yoshizawa, Keizan (吉澤鷄山)