Shi tong tong shi (史通通釋); 1

Pu, Qilong, 1679 - ca. 1762 (浦起龍)

Shi tong tong shi (史通通釋); 2

Pu, Qilong, 1679 - ca. 1762 (浦起龍)