Gu jin shuo hai. (古今說海); 1

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 2

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 3

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 4

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)