Zhu guo yi shen lun (諸國異神論)

Bo'aizhe (博愛者)

Sheng shu jie zhu shi er xun (聖書節註十二訓)

Boaizhe (博愛者)