Shi zi quan shu. [9], Wenzhongzi (十子全書. [9], 文中子)

Wang Zixing (王子興)