Ren pu lei ji (人譜類記)

Liu, Zongzhou, 1578-1645 (劉宗周, 1578-1645)