Bie xia zhai shu hua lu (别下齋書畫錄)

Jiang, Guangxu, 1813-1860 (蔣光煦, 1813-1860)