Lie nü zhuan bu zhu (列女傳補注)

Wang, Zhaoyuan, 1762-1851 (王照圓, 1762-1851)