Izumo no fudoki kanabumi (出雲風土記假字書)

Tominaga Yoshihiko (冨永芳久)