Yuan shi lei bian (元史類編); 1

Shao, Yuanping, jin shi 1664 (邵遠平, jin shi 1664)

Xu hong jian lu Yuan shi lei bian (續弘簡錄元史類編); 1

Shao, Yuanping, um 1676 (邵遠平, um 1676)

Yuan shi lei bian (元史類編); 2

Shao, Yuanping, jin shi 1664 (邵遠平, jin shi 1664)

Xu hong jian lu Yuan shi lei bian (續弘簡錄元史類編); 2

Shao, Yuanping, um 1676 (邵遠平, um 1676)