Bi qiu jie ben shu yi (比丘戒本疏義)

Chuanyan (傳嚴); Hai chuang si, ke, cang ban