Quan shi shan yong guang yin (勸世善用光陰)

Xiudezhe (修德者)