Bai xiao tu (百孝圖)

Yu, Baozhen (俞葆真); He, Yunti (何雲梯)