Pei wen yun fu (佩文韻府); 74

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 41

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 1

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 43

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 61

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 72

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 65

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 75

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 32

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 47

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)