Pei wen yun fu (佩文韻府); 35

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 39

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 70

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 51

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 71

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 13

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 66

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 14

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 8

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 50

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)