Fo shuo gao wang Guanshiyin jing (佛說高王觀世音經)

Zhu zun pu sa sheng dan