Xin kan Qiong guan Bai xian sheng yu long ji (新刊瓊琯白先生玉龍集)

Bai, Yuchan, 1194-1229? (白玉蟾, 1194-1229?); Yu, Juehua (余覺華)