Wu chao ming chen yan xing lu (五朝名臣言行錄); 1

Zhu Xi, 1130-1200 (朱熹)

Wu chao ming chen yan xing lu (五朝名臣言行錄); 2

Zhu Xi, 1130-1200 (朱熹)