Jiu Wu dai shi (舊五代史); 1

Xue, Juzheng, 912-981 (薛居正, 912-981)

Jiu Wu dai shi (舊五代史); 2

Xue, Juzheng, 912-981 (薛居正, 912-981)

Wu dai shi (五代史)

Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072); Xu Wudang (徐無黨); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)