Er ru ting qun fang pu (二如亭群芳譜); 1

Wang, Xiangjin, jin shi 1604 (王象晉, jin shi 1604)

Er ru ting qun fang pu (二如亭群芳譜); 2

Wang, Xiangjin, jin shi 1604 (王象晉, jin shi 1604)

Er ru ting qun fang pu (二如亭群芳譜); 3

Wang, Xiangjin, jin shi 1604 (王象晉, jin shi 1604)

Er ru ting qun fang pu (二如亭群芳譜); 4

Wang, Xiangjin, jin shi 1604 (王象晉, jin shi 1604)