Shi lei fu (事類賦)

Wu, Shu, 947-1002 (吳淑); Hua, Linxiang (華麟祥)

Zeng guang shi lei fu (增廣事類賦)

Hua, Ximin, 1672-? (華希閔, 1672-?)