Du Du xin jie (讀杜心解)

Pu, Qilong, 1679-ca. 1762 (浦起龍, 1679-ca. 1762); Du, Fu, 712-770

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 6

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 5

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 7

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 2

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 3

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)

Gang jian jia zi tu (鋼鑑甲子圖)

Nian, Xiyao (年希堯)

Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 2

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 1

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Erscheinungszeitraum

Erscheinungsjahr