Du Du xin jie (讀杜心解)

Pu, Qilong, 1679-ca. 1762 (浦起龍, 1679-ca. 1762); Du, Fu, 712-770

Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 3

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)

Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 2

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)

Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 1

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)

Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 4

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)