Xu shi ji lüe. 4 (續史紀略. 4)

Xiao, Jun, Qing (蕭濬)

Du shu za shi. 4 (讀書雜釋. 4)

Xu, Zi (徐鼒)

Mu ling shu ji yao. 4 (牧令書輯要. 4)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 4

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Miao fa lian hua jing (妙法連華經)

Kumārajīva, um 400/410 (鳩摩羅什)

Nian er shi kao yi. 4 (廿二史攷異. 4)

Qian, Daxin, 1728-1804 (錢大昕, 1728-1804)

Shuo wen jie zi. 4 (說文解字. 4)

Xu, Shen, ?-120? (許慎, ?-120?)

Titel

Autor / Person

Verlagsort

Verlag