Xiao tian ji nian fu kao. 9 (小腆紀年坿考. 9)

Xu, Zi (徐鼒)

Xiake you ji. 9 (霞客遊記. 9)

Xu, Hongzu (徐宏柤)

Nian er shi kao yi. 9 (廿二史攷異. 9)

Qian, Daxin, 1728-1804 (錢大昕, 1728-1804)

Nong zheng quan shu. 9 (農政全書. 9)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)

Huang zheng ji yao (荒政輯要)

Wang, Zhiyi, 1743-1818 (汪志伊, 1743-1818)

Mu ling shu ji yao. 9 (牧令書輯要. 9)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Taishan zhi. 9 (泰山志. 9)

Jin, Qi, Qing (金棨)

Shi zi quan shu. [9], Wenzhongzi (十子全書. [9], 文中子)

Wang Zixing (王子興)