Gu wen mei quan (古文眉詮); 1

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 6

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 17

Wang, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

San cai tu hui (三才圖會); 21

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Tu hui bao jian (圖繪宝鑑)

Xia, Wenyan, 14. Jh. (夏文彥)

Xiao tian ji nian fu kao. 8 (小腆紀年坿考. 8)

Xu, Zi (徐鼒)

Can ding gu wen xiang jie ping zhu (參訂古文詳解評註)

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳宏謀, 1696-1771)

Titel