Shi tong tong shi (史通通釋); 1

Pu, Qilong, 1679 - ca. 1762 (浦起龍)

Juan shi ge ji (卷施閣集); 1

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Xin zeng shuo wen yun fu qun yu (新增說文韻府群玉); 1

Yin, Shifu (陰時夫); Yin, Zhongfu; Wang, Yuanzhen (王元貞)

[Shi ji chuan] ([詩集傳]); 1

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 1

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)

Qi dong ye yu (齊東野語); 1

Zhou, Mi, 1232-1308 (周密)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 1

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Juan shi ge ji (卷施閣集); 2

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Shi tong tong shi (史通通釋); 2

Pu, Qilong, 1679 - ca. 1762 (浦起龍)

Xin zeng shuo wen yun fu qun yu (新增說文韻府群玉); 2

Yin, Shifu (陰時夫); Yin, Zhongfu; Wang, Yuanzhen (王元貞)

Title

Author / Person